Elide Fire je najjednoduchšie a najefektívnejšie automatické hasiace zariadenie, ktorým môžete znížiť riziko vzniku požiaru a zároveň vzniknutému požiaru účinne čeliť.

btn-brozura

Elide Fire je plne automatické hasiace zariadenie.

Elide Fire sa v horúcich chvíľach jednoducho hodí smerom k ohnisku požiaru.

Elide Fire sa pri kontakte s otvoreným ohňom samo aktivuje a plamene spoľahlivo uhasí.

Elide Fire má garantovanú použiteľnosť min. 5 rokov bez kontrol a revízií.

 

 

 

 

Je čas byť zodpovedný k sebe i k životu!
Naša spoločnosť a automatické hasiace zariadenie Elide Fire vám dáva šancu na záchranu života.

ELIDE FIRE - Chrání Vás bez Vás !!! Hasí okamžitě !!! Pokrokové automatické práškové samospouštěcí hasicí zařízení. Nejjednodušší způsob ochrany před ohněm. V případě požáru stačí pouze vrhnout ELIDE FIRE do ohniska požáru nebo stačí její umístění v oblasti požáru a hasící koule se sama aktivuje a požár zahací v okruhu 8 m. Jednoduché použití, vhodná pro každého!
ELIDE FIRE je nejjednodušší a nejefektivnější opatření, kterým můžete snížit riziko požáru a zároveň vzniklému ohni účinně čelit. Téměř univerzální použití a revolučně jednoduchý princip znamenají jistotu, že se na ELIDE FIRE můžete vždy spolehnout.

Elide Fire se skládá z ochranného obalu, z hasicí práškové směsi FUREX 770, ze speciálního tlakového zařízení a ze sítě aktivačních zápalných šňůr. Při kontaktu s otevřeným ohňem se Elide Fire sám aktivuje, zápalné šňůry shoří, ochranný obal koule praskne, zazní varovný zvukový signál a uvolněná hasicí prášková směs uhasí vznikající požár ve svém okolí s rozlohou 8 – 10 m². Navíc varovný zvukový signál 120 dB upoutá pozornost širokého okolí. V prostorách napojených na dálkovou bezpečnostní signalizaci slouží jako další doplněk ochrany majetku, neboť Elide Fire svojí aktivací aktivuje senzory bezpečnostní signalizace a vy máte ihned informaci o vzniku nebezpečí ve vámi střeženém objektu.

Aby bylo dosaženo maximální účinnosti ochrany na místech s vysokým rizikem vzniku požáru, doporučujeme umístění několika kusů Elide Fire.

Vlastnosti ELIDE FIRE:
Samoaktivační systém – bez nutnosti obsluhy
Maximální účinnost ochrany na místech s vysokým rizikem vzniku požáru
Vysoká efektivita zařízení (spojení vlastností ručních a automatických has. přístrojů)
Univerzálnost (možnost hasit el. zařízení, pevné, kapalné, plynné, hořlavé materiály)
Možnost hašení elektrických zařízení pod napětím do 5000 V (což je pětinásobně více jak při klasickém práškovém hasicím přístroji)
Zabezpečí uhašení začátku požáru v místnostech s rozlohou do 8 – 10 m²
Zabezpečí uhašení ohně v objemu cca 30 – 35 m³
Obsahuje účinnou profesionální hasící práškovou směs (FUREX 770)
Vydá varovný zvukový signál: 120 dB
Pád z výšky (až 2,5 m) neovlivní jeho funkčnost!
Celková hmotnost prostředku: 1,5 kg
Neničí hašené předměty
Má garantovanou životnost 5let bez jakéhokoliv servisu a revize
Neškodí lidskému zdraví
Slouží jako další doplněk ochrany majetku
Jak používat Elide Fire

(Aktivní využití), tedy hození Elide fire do ohně – když začne požár,vezmete nejbližší dostupný přístroj a jednoduše jej hodíte do ohně. Elide fire se přirozeně umístí do ohniska požáru, kde je nejvíce potřeba a aktivuje se během 3 sekund. Není třeba vytáhnout piny, nebo se dostat blízko k ohni. Žádná speciální příprava či dovednosti potřebné. Není potřeba jej odjišťovat, jít blíže k ohni nebo mít speciální výcvik.

(Pasivní využití – montáž pro automatickou aktivaci) - jednou z výhod přístroje Elide Fire je fakt, že se může sám aktivovat i v nepřítomnosti jakékoli osoby.

Pokud je umístěn v příslušné rizikové oblasti, kde je pravděpodobné, že k požáru dojde, nastane automatická aktivace při dosažení určité teploty a oheň bude okamžitě uhašen.

Elide Fire je možné umístit kdekoliv - může být umístěn na poličky, stoly, v místnostech nebo v jakémkoli viditelném místě. Nejlepší je jej instalovat do míst, kde je zvýšené riziko požáru – jako např. kuchyně, hens, elektrické jističe, dřevostavby, nebo blízko krbů.

 

Instalace

1. může být umístěn na poličky, stoly, v místnostech nebo v jakémkoli viditelném místě se snadným přístupem.

2. Nejlepší je jej instalovat do míst, kde je zvýšené riziko požáru – jako např. kuchyně, elektrické jističe, dřevostavby, nebo blízko krbů.

Účinek v první etapě hoření:
Automatické samouhašení požáru v jeho zárodku (v časovém intervalu do 3 sekund!)
Požár je pod absolutní kontrolou
Samouhašení plamenů v okruhu 8 až 10 m2
Samouhašení ohně v objemu cca 30 – 35 m³
Vydání varovného zvukového signálu: 120 dB
Zabránění možnosti dalšímu rozvinutí požáru do okolí
Zabránění dalšímu možnému vznítění požáru
Účinek v druhé etapě hoření:
Sníží teplotu hoření o neuvěřitelných 400 °C!
Utlumení intenzity požáru
Umožnění lokalizování epicentra požáru
Vytvoření prostoru a času k možné evakuaci ohrožených osob
Při rozsáhlém (velkém) požáru prodloužení časového intervalu k použití účinnejších profesionálních hasicích zařízení
Prodloužení časového intervalu k rychlému zásahu profesionálních záchranných požárních složek

 

VÝHODY
ELIDE FIRE je nejjednodušší a nejefektivnější opatření, kterým můžete snížit riziko požáru a zároveň vzniklému ohni účinně čelit. Téměř univerzální použití a revolučně jednoduchý princip znamenají jistotu, že se na ELIDE FIRE můžete vždy spolehnout.
Samoaktivační systém – bez nutnosti obsluhy!!!!
Maximální účinnost ochrany na místech s vysokým rizikem vzniku požáru
Vysoká efektivita zařízení (spojení vlastností ručních a automatických has. přístrojů)
Univerzálnost (možnost hasit el. zařízení, pevné, kapalné, plynné, hořlavé materiály)
Možnost hašení elektrických zařízení pod napětím do 5000 V (což je pětinásobně více jak při klasickém práškovém hasicím přístroji)
Zabezpečí uhašení začátku požáru v místnostech s rozlohou do 8 – 10 m²
Zabezpečí uhašení ohně v objemu cca 30 – 35 m³
Obsahuje účinnou profesionální hasící práškovou směs (FUREX 770)
Vydá varovný zvukový signál: 120 dB
Pád z výšky (až 2,5 m) neovlivní jeho funkčnost!
Celková hmotnost prostředku: 1,5 kg
Neničí hašené předměty
Má garantovanou životnost 5let bez jakéhokoliv servisu a revize
Neškodí lidskému zdraví
Slouží jako další doplněk ochrany majetku
Výhody ELIDE FIRE:
jednoduché použití (stačí vhodit do ohně nebo umístění v oblasti požáru
aktivní bezpečnost (nepřetržitý dohled 24h)
okamžité varování (upozorní na vznik požáru)
bezpečnější hašení (používá se z bezpečné vzdálenosti od ohně)
opravdu pro každého (manipulaci zvládnou děti i senioři)
bez ohrožení zdraví (nepoškodí zdraví, životní prostředí ani hašené předměty)
žádné náklady navíc, garantovaná použitelnost 5 let
Překonávání problémů

Revoluce přístroje Elide fire nabízí výhody, které přesahují konvenční metody.

Nízká hmotnost – cca 1.5 kg, vhodný i pro ženy, děti a lidi v důchodovém věku.
Snadné použití – jednoduše jej vhodíte do ohně nebo instalujete na rizikové místo.

Bezpečnost
Nemusíte se dostat do bezprostřední blízkosti požáru
Šetrný k životnímu prostředí. Elide fire je vyroben z netoxických materiálů
Aktivace přístroje a jeho hnací síla neškodí člověku ani životnímu prostředí
Váš osobní strážce - po dobu 5 let bez údržby, vždy k dispozici a s jedinečnou schopností vydávat po aktivaci hlasitý alarm - menší než 140 dB dle požárních směrnic.